Change language: Svenska
Kontorsservice Real estate services Production services Public & private sector

Welcome to Rimab Facility Services

Idén med Facility Service är enkelhet. Kort sagt handlar det om att styra och samordna stödet till kundens kärnverksamhet, så att hanteringen blir rationell och företagets resurser används effektivt. Ytterst är målet att ge kärnverksamheten en funktionell, kostnadseffektiv, säker och trivsam arbetsmiljö.

Vi utvecklar och effektiviserar servicefunktioner inom kontorsverksamhet, produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet. Vi har alla tjänster ett företag eller en organisation behöver för en väl fungerande verksamhet och kan erbjuda allt från en specifik tjänst till ett helt koncept.

Vi tar ett samlat grepp om ert servicebehov.
Era kringtjänster är vår kärnverksamhet.

Latest news

There are no news available at the moment.